Kundecenter Kundecenter
Kontakt Kontakt

Kompetencer

God IT skabes ved at blande forretningsmæssige og teknologiske kompetencer, og hos DSI-NEXT besidder vi begge dele.


I denne sektion kan du få et overblik og læse nærmere om de enkelte kompetenceområder.

PRODUKTER

DSI-Next tilbyder en bred vifte af produkter til både offentlige og private virksomheder:

CureBase

Tak for din henvendelse

Du hører fra os hurtigst muligt.


Dorte Carstens

Kommuner & Regioner

Det starter med en snak
- Send os dine info her:
Det starter med en snak - Send os dine info her:

Funktionalitet

Brugeren er omdrejningspunktet i systemet, og der er mulighed for at knytte en række informationer til ham/hende:

Bruger

Her oprettes brugeren første gang han/hun henvender sig på centeret. Det er muligt at få opdaterede informationer direkte fra CPR registeret som fx adresse, læge osv. Her tilknyttes også brugers kontaktpersoner såsom socialrådgiver, behandler osv.

Sag

Oprettelse af en bruger opretter også en sag for brugeren, hvilket repræsenterer brugerens indskrivning på centeret. Sagen giver et overblik over brugerens status i systemet. Sagen kan lukkes, når behandlingsforløbet afsluttes.

ASI

Der gives også mulighed for at score brugeren i ASI skemaet, en international indexscore til at beregne misbrugsbelastning. Scoren indberettes automatisk til Servicestyrelsen ved udfyldelse samtidig med at udviklingen i scoren trackes og vises visuelt for behandleren.

Helbred

Her tilbydes mulighed for at registrere forskellige hændelser, vaccinationer, undersøgelser osv. omkring klientens helbred. Der kan tilknyttes diagnose, hvor de mulige valg hentes fra de praktiserende lægers diagnosedefinitioner. Under Helbred indberettes også den obligatoriske Hepatitis til Servicestyrelsen, som automatisk indsendes efter registrering.

Indstillinger

Behandleren opretter her de indstillinger, som skal sendes til kommunen for at få tilsagn om, at kommunen dækker omkostninger til den foreslåede behandling. Disse indstillinger udgør samtidig fakturagrundlaget og styrer, hvad der kan oprettes af behandlinger i klientens kalender.

Booking

Efter indstillingerne er oprettet, kan behandlingsforløbet bookes i klientens kalender. Ved oprettelse af selve indstillingen autooprettes et forløb, men enkeltydelserne skal bookes ind. Systemet har indbygget check af fx at bevilget antal ikke overstiges, at der bookes i den bevilgede periode mm. Aftalen er knyttet såvel til klient som behandlers kalender. Det er også muligt at få kalenderbookninger foretaget i CureBase synkroniseret med ens Outlook kalender, så aftalerne fremgår her også.

Planlægning

Det er her muligt at planlægge på tværs af flere kalendere, fx for grupper af klienter eller behandlerteams. Booker man aftaler for et team, vil aftalen altså fremgå i alle teammedlemmers kalendere.
Behandlingsplan
Her opretter behandler sammen med brugeren de ønskede kvalitative mål for behandlingsforløbet. Behandlingsplanen er en del af grundlaget for indstilling til kommunen om godkendelse af forløbet. Samtidig er den en del af tilbagemeldingen til kommunen omkring forløbet.

Dokumenter

CureBase giver mulighed for meget omfattende journalisering på brugeren. Journaliseringen forgår via Word integration med indbygget brevflet. Journaliseringen tilbyder også mulighed for journalisering af mails fra Outlook direkte på en bruger i CureBase vha. valg af CPR nummer, hvorefter mailen gemmes på brugeren i dokumentoversigten.

For behandler: Min side

”Min side” tilbyder behandleren et overblik over dennes og/ellers teamets brugere, så behandler nemt og hurtigt kan se, hvilke aktiviteter, der skal følges op på, hvilke kalenderaftaler dagen indeholder osv. Det betyder, at vigtige informationer bringes frem af systemet til behandleren, hvilket sparer tid og minimerer sandsynligheden for at glemme vigtige ting.

Generelle ting

Rapportering

Systemet indbyggede søgemaskine gør det muligt for behandlerne at udtrække data efter specifikke kriterie samt at udskrive og eksportere disse til PDF, Excel mm. Søgningerne er brugerdefinerede og kan gemmes enten som private eller globale søgninger. Rapporteringsdelen er opbygget i SQL Reporting Services og tilbyder derfor alle faciliteterne herfra.

Vedligeholdelse

CureBase er fuldt konfigurerbar og giver derfor det enkelte center mulighed for at opsætte systemet, så det understøtter deres arbejdsgange og metoder. Som eksempel kan nævnes Behandlingssteder og –typer, takstaftaletyper og priser, teams osv.

Sikkerhed

Da der arbejdes med personfølsomme data er kravene til CureBase betydelige ift. logning, versionsstyring osv. CureBase opfylder alle disse krav. Ligeledes styres brugeradgang via AD integration og den dertil hørende sikkerhedsmodel.


Microsoft Guld PartnerLeverandoer Logo Rgb 64X60