Kundecenter Kundecenter
Kontakt Kontakt

Kompetencer

God IT skabes ved at blande forretningsmæssige og teknologiske kompetencer, og hos DSI-NEXT besidder vi begge dele.


I denne sektion kan du få et overblik og læse nærmere om de enkelte kompetenceområder.

PRODUKTER

DSI-Next tilbyder en bred vifte af produkter til både offentlige og private virksomheder:

GoSign

Tak for din henvendelse

Du hører fra os hurtigst muligt.


Jesper Henriksen

Account Manager

Det starter med en snak
- Send os dine info her:
Det starter med en snak - Send os dine info her:

Fakta om hvidvaskloven

Hvidvaskloven fik i juli 2013 strammere regler for kontantbetaling, hvilket betyder at danske erhvervsdrivende ikke må modtage kontantbetalinger på mere end 50.000 kroner for varer eller tjenesteydelser, medmindre man kan bevise at handlen følger hvidvasklovens retningslinjer.

Overordnede forpligtelser:

  • Opmærksomhedspligt over for overtrædelser af hvidvaskloven.
  • Legitimation af kunder samt løbende overvågning af kundeforhold.
  • Opbevaringspligt af legitimation i 5 år.
  • Krav om interne regler og undervisning af medarbejdere.
  • Undersøgelses- og underretningspligt ved mistanke om forsøg på hvidvask eller terrorfinansiering.

Bødestraffen for overtrædelse af hvidvaskloven kan blive en bekostelig affære. Bødestraffen er nemlig sat til 25% af det beløb som overstiger den fastsatte grænse. Minimum for bødens størrelse er 10.000 kr.

Virksomhedens øverste ansvarlige kan ligeledes stå til regnskab og dermed blive personligt straffet, hvis virksomheden ikke overholder reglerne. Bøden til disse personer er typisk 10% af det strafbeløb som virksomheden skal betale.

Anvendelse af NemID som legitimation

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013 af Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) § 12, stk. 1-3, og § 19, stk. 2

Fører en konkret risikovurdering til, at der er tale om et kundeforhold/produkt, der vurderes forbundet med lav risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme (der henvises til Finanstilsynets hvidvaskvejledning), kan det til opfyldelse af legitimationskravet i hvidvasklovens § 12, stk. 2, sammenholdt med § 19, stk. 2, anses tilstrækkeligt at:

  • Kunden underskriver dokumenter ved anvendelse af NemID som bekræftelse på kundens navn (identitet), og
  • at virksomheden sammenholder de fra kunden modtagne oplysninger med oplysningerne i CPR-registret, som bekræftelse på kundens adresse og CPR-nr.


Microsoft Guld PartnerLeverandoer Logo Rgb 64X60