Kundecenter Kundecenter
Kontakt Kontakt

Kompetencer

God IT skabes ved at blande forretningsmæssige og teknologiske kompetencer, og hos DSI-NEXT besidder vi begge dele.


I denne sektion kan du få et overblik og læse nærmere om de enkelte kompetenceområder.

PRODUKTER

DSI-Next tilbyder en bred vifte af produkter til både offentlige og private virksomheder:

  Kontakt

  Ønsker du at vide mere:  Enkel og fremtidssikret Business Intelligence-løsning hos Midttrafik

  Midttrafik er en fusion mellem en række midtjyske trafikselskaber, der indtil dannelsen af de danske regioner i 2007 fungerede som selvstændige enheder. Fusionen mellem selskaberne medførte en sammenlægning af mange forskellige arbejdsprocesser og it-systemer, og data har derfor ligget spredt i hele organisationen. Da Midttrafik ønskede at kunne præsentere nøgletal i en ledelsesrapport, skabte DSI-NEXT en Business Intelligence-løsning, der kopierer og ensarter data fra de mange forskellige kilder til et centralt datawarehouse. Herfra kan medarbejderne let trække de ønskede informationer.

  Midttrafik Gulbus

  ”I Midttrafik besluttede vi i 2012, at der månedligt skal udarbejdes en ledelsesrapport med de vigtigste nøgletal,” fortæller Lisbeth Nyborg, som er it-projektleder hos Midttrafik. ”Jeg fik ansvaret for at lave rapporten, og det betød, at medarbejdere rundt om i organisationen hver måned skulle sende forskellige nøgletal til mig. Det brugte de hver måned en del tid på, fordi de skulle finde og vaske mange data manuelt.”

  Overskueligt projekt med mulighed for udvidelse

  Midttrafik talte derfor med DSI-NEXT om muligheden for at udvikle en Business Intelligence-løsning, hvor data fra de mange forskellige it-systemer automatisk bliver kopieret til et datawarehouse, der ensretter og strukturerer data. For at holde projektet overskueligt, er det indtil videre kun data til ledelsesrapporten, medarbejderne henter i datawarehouse’et, men efterhånden som behovet ændrer sig, kan løsningen let udvides med yderligere data samt visninger af KPI´er, grafer og tabeller.

  Fremtidssikret løsning

  ”DSI-NEXT rådede os til at bygge datawarehouse-systemet op i overskuelige projektenheder, og det har vi været virkelig glade for,” siger Lisbeth Nyborg. ”På den måde undgik vi at købe en stor, forkromet BI-løsning, som vi ikke havde været klar til. I stedet kan vi nu stille og roligt få erfaring med Business Intelligence og finde ud af, hvordan vi senere bedst kan bygge videre på løsningen. DSI-NEXT har sørget for, at en stor del af vores data allerede ligger klar til kommende faser i vores datawarehouse, selvom vi måske indtil videre kun skal bruge 20 %. På den måde er løsningen fremtidssikret.”

  Tryghed i organisationen

  Ledelsesrapporten indeholder bl.a. information om Midttrafiks indtægter og udgifter, antallet af billetkontroller, svartider ved kundehenvendelser og meget mere. Lisbeth Nyborg fortæller om dataindsamlingen: ”Jeg behøver ikke længere at få data til rapporten fra mine kolleger. ”I dag kan de tjekke data i Excel-skabeloner, der er lavet til formålet, og derefter godkende data i SharePoint. I virkeligheden kunne vi godt springe godkendelsesfasen over, men her lyttede vi igen til DSI-NEXT’s rådgivning; de rådede os til at køre med en godkendelsesproces i en afgrænset periode, indtil data er 100 % afprøvet og valideret.”

  Vi kan se sammenhænge, vi ikke kunne se før

  ”Det bedste ved løsningen er helt klart, at dét, vi satte os for fra starten, er lykkedes. Vi har fået en BI-løsning, der passer til os, og som har fjernet en stor del af de tidskrævende, manuelle processer. Samtidig fik vi ryddet op i de data, vi anvender til ledelsesrapporten, og i processerne for, hvordan vi skal trække data. Vi har altid vidst, hvor vi havde data, men de blev håndteret og trukket på flere forskellige måder i huset, så denne proces har gjort datahåndteringen mere effektiv. I dag kan vi se sammenhænge, vi ikke kunne se før, og vi ved, at vi kan stole på de data, vi får fra systemet.”

  Professionel rådgivning

  ”Der er ingen tvivl om, at det har været afgørende for projektets succes, at DSI-NEXT kom med en solid erfaring på området. Deres rådgivning og professionelle tilgang til projektet har betydet, at processen har kørt som planlagt og med det ønskede output. Især har rådet fra DSI-NEXT om at opdele data-arbejdet i flere mindre projekter, været af stor betydning. Det har gjort, at vi ikke fik påbegyndt et meget omfattende projekt, der havde involveret hele huset i alt for stort omfang. I stedet kunne vi gennemføre projektet parallelt med andre projekter i Midttrafik og uden at forstyrre vores drift,” slutter Lisbeth Nyborg.


  Anvendt teknologi

  • Microsoft SQL-database
  • SQL Server Analysis Services
  • OLAP-kuber og datamining services
  • SharePoint Server 2013 Standard
  • Specialudviklede integratiioner til eksisterende systemer

  Om Om Midttrafik

  Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og er en fusion mellem trafikselskaber, der indtil strukturreformen i 2007 hørte under de daværende midtjyske amter og kommuner. Midttrafik håndterer knap 700 busruter og servicerer gennemsnitligt over 200.000 kunder om dagen.  Microsoft Guld PartnerLeverandoer Logo Rgb 64X60